Collectie (5)

De natuurinclusieve samenleving

In deze collectie vind u relevante onderzoeken, initiatieven en samenwerkingen rondom natuurinclusiviteit in Amsterdam.

De mens en al het andere dat leeft zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen worden omgeven door natuur en zíjn natuur. Het bos is natuur maar de stad ook. We delen onze stad met ontelbare mensen, dieren, insecten, bomen, planten, schimmels en microben. Alleen al in Amsterdam wonen we met triljoenen. Maar vaak, en vooral in de Westerse cultuur, wordt de mens beschouwd als middelpunt van alles en als enige met een stem in het bepalen van hoe we met onze omgeving omgaan. De vele bosbranden en overstromingen van afgelopen zomer, de pandemie waar we nog steeds de gevolgen van merken en het laatste IPCC-rapport bewijzen echter dat de natuur ook een stem heeft en deze gebruikt om terug te praten. Of de natuur ons nu waarschuwt of wraakt, het is tijd om naar haar te luisteren en haar stem een plek te geven in onze samenleving.

Meer informatie

Heeft u ook onderzoek, lopende projecten of materiaal wat hier moet staan? Stuur een mail naar de redactie: openresearch@amsterdam.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Eco Warrior Princes- grachten

Sorteren op: