Artikel

Actieonderzoek Anti-Discriminatie LHBTIQ+

Gemeenteraad 6 oktober 2021

Het uitgevoerde onderzoek dient ter ondersteuning van dit doel door:1) Een duidelijk beeld te geven van de aard en regelmaat van de discriminatie binnen de LHBTIQ+ gemeenschap. 2) Te duiden wat het huidige ervaren handelingsperspectief is van de gediscrimineerden. 3) Concrete, realistische en door de betreffende gemeenschap gedragen voorstellen en aanknopingspunten voor vervolgacties op te leveren waarbij de gemeente en haar partners gezamenlijk een stevigere vuist maken tegen discriminatie. De uiteenzetting van centrale punten en de conclusies die getrokken worden in dit onderzoek zijn opgesteld na analyse van een vijftiental narratieve interviews met slachtoffers van discriminatie en professionals in het LHBTIQ+ veld. Er is een zo divers mogelijke groep gesproken, echter betekent de relatief kleine steekproef dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over álle LHBTIQ+ personen in Amsterdam noch over de totale omvang van het probleem.

Behandeld in Gemeenteraad 6 oktober 2021 en  Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 1 september 2021 en Commissie Algemene Zaken 2 september 2021

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Auteurs actieonderzoek: H.V. de Gooijer, M. zum Vorde sive Vording, N. Belaray in opdracht afdeling Diversiteit

Bron: Actieonderzoek Anti-Discriminatie LHBTIQ+ - Public Mediation

Bron: anti semitische Gemeente Amsterdam - www.dander.nl

Bron ZwartWitboek :The Black Archives - auteurs: Mitchell Esajas, Alixine Gabriela, Isabelle Brotto

Bron: Actieonderzoek Regenbooggemeenschap: Irene Hemelaar - info@irenehemelaar.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten