Artikel

Monitor Moslim Discriminatie 4e rapportage

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Bijna vier op de vijf Nederlandse moslims worden op de arbeidsmarkt gediscrimineerd. Dat blijkt uit de monitor moslimdiscriminatie. De bestrijding van moslimdiscriminatie moet daarom hoger op de politieke agenda, zeker als het om dat soort discriminatie op de arbeidsmarkt gaat,bepleiten de opstellers van de nieuwste Monitor Moslim discriminatie. Die discriminatie heeft allerlei verschijningsvormen. In sollicitatieprocedures, bij de vraag of een contract verlengd kan worden, bij procedures die tot promotie zouden kunnen leiden – op al die plekken wordt discriminatie ervaren. Monitorstudies naar discriminatie en racisme zijn van groot belang. Zij brengen ontwikkelingen in manifestaties van sociale uitsluiting over een langere periode aan het licht. Patronen worden zichtbaar. Monitorstudies tonen elke keer weer aan dat discriminatie op belangrijke terreinen nog steeds voorkomt en dat verschillende maatschappelijke groepen, zoals etnische minderheden, vrouwen, lhbtiq+-ers en mensen met beperkingen, hierdoor sociaal worden achtergesteld. Dat moslims en hun instituties meer en meer doelwit zijn geworden van discriminatoir handelen, bleef vaak onderbelicht. Dit heeft mede geleid tot het initiatief van Ineke van der Valk een meerjarig Monitorproject te starten.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Nadere informatie bij lid D. Schreuders (SP), e-mail d.schreuders@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA)

Auteurs: Ewoud Butter, Roemer van Oordt en Ineke van der Valk

Aanvullende informatie

Media

Documenten