Collectie (33)

AI en mobiliteit

De Nederlandse economie drijft voor een belangrijk deel op mobiliteit, transport en logistiek. De noodzaak om de Nederlandse concurrentiepositie te verstevigen en om te voorzien in oplossingen voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid, files, comfort en luchtkwaliteit, stimuleert de innovatie in mobiliteitsontwikkelingen. Artificial Intelligence speelt in toenemende mate een rol in deze ontwikkelingen.

In deze collectie verzamelt de redactie van openresearch.amsterdam onderzoek met betrekking tot AI en mobiliteit.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Siemens Mobility - Digital station

Icon afbeelding: Photo Stock Editor - city by night

Sorteren op: