Artikel

CBE Eindrapportage Potentie Biobased Materialen

NIBE (2019)

Dit rapport onderzoekt de potentie van biobased materialen in de bouw en de milieueffecten hiervan. Onder biobased worden alleen nagroeibare bronnen (geen minerale bronnen) verstaan, bijvoorbeeld hout, vlas of lisdodde. Om de impact in te schatten (schaduwprijs en CO2-uitstoot) zijn er in dit rapport een aantal berekeningen gemaakt. Deze berekeningen zijn gebaseerd zijn op scenario’s. Weliswaar met de grootste zorg opgesteld, maar het blijven slechts voorspellingen, gebaseerd op aannames. Beschouw de resultaten daarom enkel op hoofdlijnen en niet op details.

Media

Documenten