Collectie (6)

Missie en Visie openresearch.amsterdam

MISSIE
Voor de democratie, brede welvaart en veerkracht van de regio Amsterdam is toegang tot verschillende soorten kennis onmisbaar. Daarom delen kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke organisaties de kennis die zij ontwikkelen met regio en stad. Openresearch.amsterdam is een lokale netwerkomgeving die dit onderzoek, ontwerp en beleid zichtbaar maakt in relatie tot elkaar. Zo ontstaat interdisciplinaire en integrale kennisontwikkeling in en voor de grootstedelijke opgaven van de regio Amsterdam

VISIE
Vitale netwerken voor kennisdelen zijn van groot belang voor het onderzoeken van vragen in de stad. Openresearch.amsterdam verbindt daarom auteurs en hun bijdragen uit domeinen van wetenschap, ontwerp, beleid en praktijk in on- en offline netwerken. Openresearch.amsterdam publiceert, faciliteert, regisseert, documenteert, inspireert en organiseert een transparant netwerk van ambtenaren, onderzoekers, ontwerpers en anderen in de gemeente en regio van Amsterdam.

Vertrouwen, autonomie en openheid creëren een constante beweging van kennisdelen en ontmoeting waarin door verschillen te verbinden, een meervoudige verdieping ontstaat. De balans tussen zaaien en oogsten, tussen publiceren en lezen, tussen delen en gebruiken vraagt dagelijks aandacht. Er is veel aandacht voor het visualiseren en toegankelijk maken van kennis. De hoofdredactie van openresearch.amsterdam bestaat uit een klein divers professioneel team dat dagelijks in contact staat met een groot netwerk van redacteuren, makers, schrijvers en onderzoekers in universiteiten, hogescholen, ROC’s, maatschappelijke organisaties en lokale en regionale overheid van Amsterdam.

De grote kracht van openresearch.amsterdam is diversiteit. Diversiteit in soorten kennis, in disciplines en onderwerpen, in methoden en technieken, in ontmoetingen en relaties, in projecten en producties, in de stijl van verhalen. Ook onderzoeken die de gemeenteraad van Amsterdam informeren, worden via openresearch.amsterdam gepubliceerd. Zo wordt zichtbaar wie waar aan werkt en kunnen mensen met verschillende soorten kennis elkaar op het juiste moment vinden om samen te werken aan nieuwe vragen in de stad.

++++++++++++

Hieronder vindt u de vier functies van openresearch, namelijk samenwerking en synergie, openheid en transparantie, een collectief geheugen, en een gereedschapskist, nader toegelicht. Ook vindt u collecties over de structuur en filosofie van het platform, de ontstaansgeschiedenis en verschillende video-opnames waarin de redactie van openresearch over het platform vertelt.

Meer informatie

Context
Openresearch wil een onmisbaar handvat zijn voor iedereen die in de Metropoolregio Amsterdam een onderzoek gaat doen of op zoek is naar kennis voor en over beleid en uitvoering. Openresearch is onderdeel van de duurzame kennisinfrastructuur van Amsterdam, waarin een gestructureerde verbinding tussen onderzoek en maatschappelijke, sociaal economische en ecologische ontwikkelingen in de stad dagelijks wordt vormgegeven. Door onderzoek en kennis te delen, verbanden zichtbaar te maken en samen te werken ontstaan de inspiratie en creativiteit die onmisbaar zijn om de opgaven waar Amsterdam voor staat aan te gaan.

Openresearch wordt gedragen door het samenwerkingsconvenant City Deal Kennis Maken waarin de Amsterdamse kennis- en overheidsinstellingen samenwerken en wordt gefaciliteerd door de Gemeente Amsterdam. De redactie van openresearch streeft ernaar dat het onderzoek dat op openresearch wordt gepubliceerd representatief is voor het onderzoek in Amsterdam en omstreken.

Achtergrond: 

Openresearch.amsterdam gaat uit van: een brede definitie van onderzoek, een inzichtelijk onderzoeksproces, toegankelijkheid, geven en delen, open waar mogelijk, en eigenaarschap. Openresearch draagt bij aan het gesprek over de betekenis van verschillende feiten.

Toelichting:

  • Brede definitie van onderzoek: Openresearch.amsterdam bevat wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek en ontwerpend onderzoek over Amsterdam en de metropoolregio. Onderzoek doen is antwoord zoeken op een vraag; in een gestructureerd proces nieuwe kennis creëren. Opzoeken en uitzoeken kunnen onderdeel zijn van onderzoek doen.
  • Inzichtelijk onderzoekproces: Naast onderzoeksresultaten wordt - in de ruimte voor deelnemers aan openresearch - het onderzoeksproces gedocumenteerd, met onderzoeksvoorstellen, filmpjes, schetsen en tussentijdse producten.
  • Toegankelijk: Het platform is voor ambtenaren, onderzoekers en ontwerpers in de Metropoolregio Amsterdam. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. 
  • Geven en delen: mensen delen hun onderzoeksmateriaal, zodat anderen het kunnen gebruiken.
  • Open waar mogelijk: er staat openbare informatie op openresearch.amsterdam. Informatie staat in persoonlijke ruimtes (wachtwoord beschermd), in de ruimte voor alle deelnemers aan openresearch (wachtwoord beschermd) en op internet (voor iedereen openbaar).
  • Eigenaarschap en bronvermelding: Mensen zijn eigenaar van hun eigen pagina’s op het platform, en daarmee verantwoordelijk voor de inhoud. Bronnen staan vermeld.
  • Gesprek over waarheid: Openresearch draagt bij aan het gesprek over de betekenis van verschillende feiten. Resultaten van onderzoek worden op zo'n manier geformuleerd, dat mensen het ermee oneens kunnen zijn.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons

Icon afbeelding: Wikimedia Commons

Sorteren op: