Artikel

Monitor Actieplan Schone Lucht 2020

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 4 februari 2021

In het Actieplan is de ambitie geuit om vanaf 2030 te voldoen aan de WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit. Daarnaast is als doelstelling geformuleerd om zo snel als mogelijk te voldoen aan de wettelijke (Europese) normen voor luchtkwaliteit. Bovendien draagt het ASL substantieel bij aan het behalen van de Amsterdamse doelstellingen ten aanzien van beheersing van de klimaatproblematiek: uitvoering van alle ASL maatregelen zullen al in 2030 leiden tot een reductie van 9% van de totale CO2-uitstoot op Amsterdams grondgebied.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 4 februari 2021

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Paul Coops, p.coops@amsterdam.nl, Nienke van der Eerden,  n.eerden@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: luchtkwaliteit@amsterdam.nl
Team Luchtkwaliteit
M.m.v. V&OR, programma varen, facilitair – transitie eigen wagenpark TNO en de GGD

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - Lucht

Media

Documenten