Artikel

Dashboard ontwikkeling Amsterdamse winkelgebieden

Met dit dashboard kan je je een beeld  vormen over de ontwikkeling van Amsterdamse winkelgebieden in termen van aantal winkels, huurprijzen, leegstand en de sectorale verdeling.

Lancering dashboad ‘Historische analyse winkelgebieden Amsterdam (2005-2017)’

Hoe zit het dashboard in elkaar?

In deze verzameling van zes dashboards wordt data van 111 winkelgebieden in Amsterdam getoond, in verschillende kaarten en grafieken. Daarbij is gekeken naar de ontwikkeling van winkelgebieden voor heel Amsterdam en uitgesplitst naar drie afzonderlijke zones:

  • De kernzone, bestaande uit De binnenstad en het Museumkwartier.
  • De centrumzone, bestaande uit de 19e- en vroeg 20e-eeuwse gordel van West, Zuid, Oost.
  • De stadszone, bestaande uit de na-oorlogse wijken, vooral gelegen buiten de ring-A10.

In de dashboards kan via de kaart een selectie worden gemaakt van een specifiek, individueel winkelgebied, waarbij cijfers voor dat specifieke winkelgebied getoond worden. Een individueel winkelgebied wordt altijd vergeleken met het gemiddelde van de zone waarin het winkelgebied zich bevindt. Dit is van belang omdat de drie zones zich verschillend ontwikkelen en een andere winkelstructuur en aanbod kennen.

Naast de individuele selecties van winkelgebieden schetsen we via zes verschillende ‘tegels’ een verhaal aan de hand van de data in het dashboard. Dat verhaal komt kort gezegd neer op het volgende:

  1. Er treedt polarisatie op tussen Amsterdamse winkelgebieden als het gaat om huurprijzen, vooral in periode voor de economische crisis van 2008.
  2. Deze polarisatie is vooral het gevolg van een sterke huurprijsstijgingen in het kernwinkelgebied.
  3. Het aandeel winkels in het kernwinkelgebied krimpt. Groei vindt in de naoorlogse stadwijken plaats.
  4. Het aandeel niet-dagelijkse winkels neemt af met 22% in de periode 1995-2017. Het aandeel horeca neemt toe.
  5. Leegstand concentreert zich in bepaalde winkelgebieden buiten de kern, vooral buiten het centrum.
  6. Leegstand neemt af na crisisjaren maar ontwikkeling verschilt per zone. In de kernzone is leegstand juist tijdens crisisjaren (2010-2015) gedaald.

Een dashboard als showcase voor de praktijk

Veel gemeenten willen beter kunnen monitoren hoe winkelgebieden zich ontwikkelen. Zo kunnen gemeenten meer data-gedreven beleidsbeslissingen nemen en hun detailhandelsbeleid op een efficiënte manier onderbouwen met data. In de praktijk blijk het echter zeer lastig om een dynamische en inzichtelijke manier van monitoring vorm te geven. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke indicatoren, zoals parkeerdata en druktemetingen, die op dit moment slechts in een klein aantal steden structureel worden bijgehouden. Ook Amsterdam heeft geen structureel kwantitatief inzicht in drukte in de stad, want dit wordt incidenteel gemeten.

Het dashboard is dus een voorbeeld van hoe een dergelijke monitoringstool voor winkelgebieden in de praktijk kan worden gerealiseerd met de wel ne. Het biedt gemeenten een startpunt voor het ontwikkelen van hun eigen dashboard. Naast het daadwerkelijke dashboard is er ook een bijsluiter Dashboard geschreven met de achtergrond over, het motief voor, de methode achter en de inhoud van het dashboard. Hiermee nodigen we de praktijk uit om nu zelf aan de slag te gaan met het dashboard.