Artikel

Voortgangsrapportage Parkeerplan Amsterdam

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 20 december 2017

De druk op de Amsterdamse openbare ruimte wordt steeds groter. Niet alleen neemt de intensiteit van het gebruik toe, ook is de beeldvorming ten aanzien van het gebruik van de openbare ruimte veranderd. In de afgelopen jaren hebben leefbaarheid, ruimte om te spelen en te verblijven veel meer aandacht gekregen. Juist in de drukste delen van de stad vraagt dit om stevige keuzes. Het faciliteren van alle functies op alle plekken zorgt ervoor dat geen van de functies voldoende ruimte heeft.

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 20 december en 6 december 2017

Behandelend ambtenaar: William Smits (w.smits@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: parkeren op straat

Media

Documenten