Artikel

Het Nieuwe Instituut

De huidige maatschappelijke veranderingen leiden tot een meer gedifferentieerde opvatting van architectuur. Het Nieuwe Instituut verkent en presenteert deze veelzijdige architectuurpraktijk vanuit de ambitie nieuwe uitdagingen en veelal innovatieve strategieën zichtbaar te maken en te bediscussiëren. Het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, onderdeel van Het Nieuwe Instituut, biedt inzicht in honderdvijftig jaar Nederlandse architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Het vormt een speculatieve bron van vooruitgangsdenken en bevat vele voorbeelden van de manieren waarop architectuur haar praktijk en verantwoordelijkheden heeft verbreed in reactie op maatschappelijke vraagstukken en technologische veranderingen.

HNI1.PNG

Het Nieuwe Instituut kent op het gebied van internationalisering een aantal formele taken die zijn belegd bij het Agentschap en die waar mogelijk aan het inhoudelijk programma van Het Nieuwe Instituut worden verbonden. Hierbij staan uitwisseling en ontwikkeling van kennis, internationale samenwerking en uitbreiding van netwerken voorop.

Op basis van deze taken worden Nederlandse ontwerpers  gepresenteerd op verschillende internationale podia, worden ze in staat gesteld internationale curatoren, ontwerpers en onderzoekers te ontmoeten en worden zogenoemde cross-overs georganiseerd die de uitwisseling van kennis mogelijk maken. Daarnaast vervult het Agentschap een coördinerende rol binnen de infrastructuur die Nederland kent op het gebied van internationalisering, die bijvoorbeeld tot uiting komt in de adviesfunctie voor ontwerpers die in het buitenland willen werken.

Op regionaal gebied werkt Het Nieuwe Instituut samen met lokale overheden en organisaties aan specifieke maatschappelijke vraagstukken waarbij een culturele interpretatie nieuwe benaderingswijzen kan bieden.

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: hetnieuweinstituut.org