Project

Amsterdams Stadmaken

Leertraject Agenda Samen Stadmaken

 

Waarom

De Omgevingswet vraagt om een andere werk- en denkwijze van de overheid en maakt ruimte voor andere vormen van samenwerking met maatschappelijke partners, burgers en ondernemers. Het gaat o.a. om integraal kijken naar en samenwerken aan opgaven, meer participatie van burgers en ondernemers en ruimte bieden voor maatschappelijke initiatieven.

Dit vraagt om aanpassing van werkprocessen én om andere vaardigheden, gedrag en houding. Het gaat een flinke stap verder dan gebiedsgericht werken en de huidige bewoners participatie. Belanghebbenden in de stad moeten een grotere zeggenschap krijgen over hun directe omgeving en de ontwikkelingen van de stad als geheel.

Dit vraagt om actie: daarom starten we in het kader van de Agenda Samen Stadmaken het Leertraject Amsterdams Stadmaken!

Wat willen we bereiken

Doel van het Leertraject is om een nieuwe werkwijze samen te ontwikkelen en te implementeren; een die beter afgestemd is op de huidige praktijk en een die onderdeel wordt van het Amsterdams DNA. Uitgangspunt is dat we blijvend effect willen sorteren: andere werkwijzen (of verbetering van bestaande), die daarna als basis gelden voor stadsontwikkeling of gebiedstransformatie. We doen dit door kennisoverdracht en door praktijkervaring (al doende leren).

Het leertraject kan een bijdrage leveren aan een handelingsperspectief dat de gemeente wil bieden bij participatie in gebiedsontwikkeling.

De ervaringen uit het leertraject monden mede uit in een digitale toolbox, waarmee de opgedane kennis breed wordt gedeeld.

Voor wie

Het Leertraject richt zich op partijen die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling, met (in eerste instantie) een sterke focus op gemeente (en bestuur), bedrijven en bewoners.

Met wie

Leren uit en leren in de praktijk. 

We duiken in 3 praktijkplekken, met elk een heel ander profiel. Hier trekken we lessen uit en vormen een handelingsperspectief. Dit gaan we in een latere fase gaan toetsen in de praktijk.

Sorteren op:

Openbaar

 • Openbaar

  Planoloog Caroline Combé over leertraject Amsterdams Stadmaken

  Planoloog Caroline Combé over hoe gebiedsontwikkeling met meerdere…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  video's voortraject

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Jurriaan van den Eijkhof (ORAM) over leertraject Amsterdams Stadmaken

  Welke rol hebben bedrijven on de gebiedsontwikkeling? Jurriaan van den…

  Lees meer over