Project

Amsterdams stadmaken

Leertraject Omgevingsvisie Amsterdam

Leertraject met diverse partners over participatie 2.0 in de openbare ruimte

Wet- en regelgeving en digitale ontwikkeling enerzijds en de veranderende en complexere opgaven anderzijds bieden nieuwe mogelijkheden. Er zijn nieuwe partnerschappen aan het ontstaan, doordat posities van gemeente, bedrijven, instellingen en burgers veranderen. Opgavegericht werken vraagt om een andere houding en andere methodieken. Nodig zijn daarbij nieuwe samenwerkingsvormen, processen en instrumenten.

Doel

Het implementeren van een nieuwe werkwijze die beter afgestemd is op de huidige praktijk. Hierbij is een uitgangspunt dat we blijvend effect willen sorteren: andere werkwijzen, die daarna als basis gelden voor stadsontwikkeling of gebiedstransformatie. We doen dit door kennisoverdracht en door praktijkervaring (al doende leren).

Doelgroepen

(doelgroepen en partners vallen deels samen, omdat we nieuwe samenwerkingsvormen samen ontwikkelen)

  • Ambtenaren uit het werkveld, ambtenaren in top
  • Bestuurders
  • Bedrijven
  • Burger(initiatieven)
  • Waar nodig en relevant: Maatschappelijk middenveld, corporaties etc.

Deelnemers