Artikel

Monitor Staat van Duurzaam Amsterdam 2017

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 15 november 2017

De monitor Staat van Duurzaam Amsterdam juni 2017 rapporteert over de uitvoering van de Agenda Duurzaam Amsterdam (op 11 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld). De stad heeft de inhaalslag op duurzaamheid doorgezet. De gekozen aanpak van de Agenda Duurzaam Amsterdam slaat aan: samen met partners en partijen in de stad zijn we volop aan de slag om de stad duurzamer te maken. In 2015 lag de focus op het bouwen van het fundament: de samenwerking op gang brengen, partners betrekken, afspraken maken, allianties vormen en instrumenten ontwikkelen. In 2016 is de versnelling op gang gekomen en met goed resultaat! We stellen dan ook voor om de lat hoger te leggen. Het aantal aardgasloze woningequivalenten verhogen we met bijna 25% van 102.000 naar 125.000 in 2020. En we leveren een extra inspanning om de productie van duurzame energie te verhogen. Dit is nodig om de doelstelling van 20% duurzame opwek per inwoner in 2020, ondanks de sterke groei van inwonersaantal, toch te halen.

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 15 november, 1 november en 4 oktober 2017, 13 september 2017

Behandelend ambtenaar:Ko Spruijt,  k.spruijt@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten