Artikel

Duurzame inkoop catering, planten, en duurzaam groenbeheer

Commissie Financien 19 april 2017

Greenpeace streeft naar verduurzaming van de voedsel- en sierteeltsector. Dit doet ze o.a. door telers te prikkelen met het publiceren van resultaten van bijvoorbeeld residuanalyses van bestrijdingsmiddelen op producten. Als telers hun productie verduurzamen, is het van belang dat dit ook beloond wordt. Dit kan het best door het stimuleren van de marktvraag naar duurzamere producten. Naast de retail is ook de overheid een belangrijke afnemer van plantaardige producten: soms rechtstreeks (bij een deel van het plantmateriaal), soms via een tussenschakel (voedsel via cateraar). De Nederlandse overheden hebben ‘Duurzame inkoop’ als een van de doelstellingen in hun beleid staan. Er zitten echter grote verschillen tussen hoe en in hoeverre gemeenten dit duurzame inkopen daadwerkelijk in de praktijk brengen. Gemeenten vragen door duurzaam in te kopen telers onder andere het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verlagen. Voor het eigen beheer gebruiken deze gemeenten echter zelf nog wel geregeld chemische middelen op verhardingen2, in het openbaar groen of op hun sportvelden. Greenpeace heeft CLM gevraagd de tien grootste Nederlandse gemeenten langs de lat te leggen op het gebied van duurzame inkoop van sierteelt- en voedselproducten (op basis van diverse milieucriteria), en deze gemeenten te beoordelen op hun eigen terreinbeheer.

Behandeld in Commissie Financien 30 maart 2017 en 19 april 2017

Behandelend ambtenaar: Mw. Niek Heering, directie Middelen en Control, afdeling Inkoop,

n.heering@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: CLM Onderzoek en Advies   -   www.clm.nl

Greenpeace heeft CLM gevraagd de tien grootste Nederlandse gemeenten langs de lat te leggen op het gebied van duurzame inkoop van sierteelt- en voedselproducten en op het gebied van duurzaam terreinbeheer. Hierbij gaat de aandacht van Greenpeace met name uit naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen tijdens de teelt van de sierteelt- en voedselproducten en bij het terreinbeheer.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: NVWA - Toets plantenonderzoek

Media

Documenten