Artikel

Monitor ISV tijdvak III

Commissie Wonen 7 maart 2018

De gemeente Amsterdam heeft in de periode 2010-2014 in totaal € 229,5 miljoen aan Rijksmiddelen ontvangen in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing derde tijdvak (ISV III). Doel van het ISV is het fysiek verbeteren van de stad. Naast de gemeente hebben ook veel andere partijen geïnvesteerd in de stedelijke vernieuwing in deze ISV-periode en in de jaren daarna, met een nadruk op de woningcorporaties. Om de resultaten van de inzet van dit budget te monitoren zijn in 2009 doelstellingen, prestatiestrevens en indicatoren geformuleerd. Hieronder volgt per doelstelling in het kort in hoeverre de doelstelling en/of het prestatiestreven gehaald is. Vervolgens wordt een oververkoepelende conclusie getrokken, onder andere naar stadsdeel.

Behandeld in de Commissie Wonen van 7 maart 2018

Behandelend ambtenaar: G. Berghenhenegouwen, email: g.bergenhenegouwen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr.com afbeelding

Media

Documenten