Artikel

Groen in de Buurt 2020

Raad 22 januari 2020

Met ‘Groen in de Buurt’ wordt bedoeld groen in de openbare ruimte dat door Amsterdammers is geïnitieerd, gerealiseerd en/of medebeheerd. De regeling Groen in de Buurt (GiB) is een uitvoering van het Amendement Bosman e.a. dat eind 2016 is aangenomen door de gemeenteraad. Daarbij is besloten structureel € 2 miljoen in de begroting op te nemen voor GiB. De middelen kunnen ingezet worden voor uitvoering en ondersteuning van Groen in de Buurt door Amsterdammers. Onderkend wordt dat Groen in de Buurt een hoge waarde heeft voor Amsterdam. Zowel maatschappelijk, ecologisch en economisch biedt hierin investeren voordelen. Het veranderende klimaat en de leefbaarheid in een verdichtende stad maken dit temeer urgent. Veel Amsterdammers willen graag buurtgroen aanleggen, adopteren en/of beheren om hun buurt te vergroenen, bewoners hebben hier veelal een zekere mate van ondersteuning bij nodig.

Behandeld in Raad 22 januari

Voor meer informatie klik hier

Behandeld in de commissie Bouwen en Wonen 11 december 2019

Behandelend ambtenaar Ruimte en Duurzaamheid, Wiebe Wilders, w.wilbers@amsterdam.nl

Voor meer info klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: pexels

Media

Documenten