Project

RESILIO

Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops

Amsterdam legt de komende drie jaar 10.000 m2 slimme blauw-groene daken op corporatiewoningen. Op deze daken kan extra water worden geborgen onder het groenoppervlak, zodat de woningen en hun omgeving beter beschermd zijn tegen extreme regenval of droogte en hitte.

Aanleiding

De Metropoolregio Amsterdam staat voor de grote opgave om de stad klimaatbestendiger te maken. Door het faciliteren van een innovatief netwerk van blauw-groene daken wordt beoogd de waterhuishouding in de toekomst te optimaliseren en water- en warmteoverlast te verminderen.

Samenwerkingspartners

RESILIO staat voor 'Resilience nEtwork of Smart Innovative Climate-adapative Rooftops' en is een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, Waternet, Polderdak, Rooftop Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, De Key en Consolidated. Het RESILIO-project wordt gefinancierd door het Urban Innovative Actions (UAI) Programma van de Europese Unie. Het UIA-programma biedt jaarlijks subsidies aan voor innovatieve proefprojecten op verschillende thema's.

Bron: RESILIO

Sorteren op:

Openbaar