Collectie (2)

Complex Care (HvA)

Complex Care is een onderzoeksprogramma dat zich richt zich op complexe zorg. Hierin staat de patiënt met meerdere aandoeningen centraal.

En wordt ingezet op de gezondheid van de patiënt met diverse lichamelijke, psychische of sociale gezondheidsproblemen.

Dit levert een complexiteit op die niet langer door één professional behandeld kan worden. Complex Care gaat daarom altijd over interprofessionele zorg, waarbij zorgprofessionals uit meerdere vakgebieden samenwerken bij het behandelen van dezelfde patiënt.

Bij Complex Care worden alle aspecten van complexe zorg onder de loep genomen. Zo wordt onder andere bekeken hoe een patiënt zo fit mogelijk een operatie in kan, hoe het thuisherstel verbeterd kan worden en hoe heropnames voorkomen kunnen worden.

DOEL
Het doel is bij te dragen aan het gedrag en de gezondheid van de patiënt. Het gewenste resultaat is een hogere kwaliteit van leven, functionaliteit, empowerment en deelname aan dagelijkse activiteiten.

Bij Complex Care gaat het om:
1. Interprofessioneel samenwerken
2. Coördinatie van zorg
3. Zorgtechnologie
4. Samenwerken met informele zorg

Meer informatie

Bron en meer informatie: complex care HvA

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: hva

Sorteren op: