Deelnemer

Raoul Engelbert

Hogeschool van Amsterdam

Bijzonder hoogleraar en lector Fysiotherapie, onderzoeksdirecteur Faculteit Gezondheid

Raoul Engelbert behaalde in 1980 het diploma Fysiotherapie aan de Hogeschool van Utrecht. Van 1980 tot1986 was hij werkzaam bij de afdeling Fysiotherapie van het Streek ziekenhuis Gooi-Noord te Naarden en van 1986 tot 2007 bij de afdeling Kinderfysiotherapie en Pediatrische Inspanningsfysiologie, Divisie Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Wilhelmina Kinderziekenhuis; hoofd Prof. dr. P.J.M. Helders). Begonnen als kinderfysiotherapeut en vanaf 1998 als senior kinderfysiotherapeut en onderzoeker. In 1996 voltooide Raoul zijn proefschrift getiteld Osteogenesis Imperfecta in childhood; clinical and functional characteristics. Van 1996-2007 participeerde hij in de Professional Master Kinderfysiotherapie te Utrecht en van 2000 tot 2007 in de Master of Science Fysiotherapie Wetenschappen te Utrecht.. Hij was lid van de congrescommissie van de NVFK (Nederlandse Vereniging Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg; 2003tot 2011), de Internationale congrescommissie NVFK 2008 (voorzitter), de International Scientific Committee on Osteogenesis Imperfecta, de medische adviesraad Osteogenesis Imperfecta en de medisch adviesraad Ehlers Danlos syndroom.

Vanaf 1 januari 2008 tot 2016 was hij lector en opleidingsmanager Fysiotherapie aan de Amsterdam School of Health Professions, faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Als opleidingsmanager was hij integraal verantwoordelijk voor 1300 studenten (waarvan 200 internationale studenten) en 75 docenten.

Sinds 2011 is hij senior staflid van de afdeling Revalidatie van het AUMC, locatie AMC en sinds 2013, naast kernlector ook bijzonder Hoogleraar Fysiotherapie vanwege het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Zijn aandachtsgebied richt zich op de transitie van zorg binnen de onderzoeks- speerpunten van het kenniscentrum ACHIEVE: Complex Care en Urban Vitality. Hij is als lector primus inter pares (onderzoeksdirecteur) verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid in de aculteit en als portefeuille houder Polifysiek voor het trias academica waar onderwijs, patiëntenzorg en onderzoek in deze academische werkplaats samenkomen. Hij is sinds 2014 voorzitter van het College van Advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.

Hij heeft ongeveer 200 nationale- en internationale (invited) lezingen en posterpresentaties gegeven.

Daarnaast begeleidde hij fysiotherapie studenten, medisch studenten en promovendi. Hij heeft 115 peer reviewed artikelen (mee)geschreven en vele Nederlandstalige publicaties op zijn naam staan.

Bron en meer informatie: website HvA

 • Openbaar

  Bevordering van factoren voor fysieke activiteit bij kinderen met astma onderzocht door middel van' concept mapping'

  Lees meer over
 • Openbaar

  Physiotherapy treatment approaches for survivors of critical illness

  a proposal from a Delphi study

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bewegen: een medicijn voor veel aandoeningen

  Voldoende bewegen draagt bij aan de preventie van veel chronische…

  Lees meer over