Artikel

Verkenning begraafplaatsen De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder

Gemeenteraad 20 januari 2021

De uitvaartbranche is sterk aan veranderingen onderhevig; het aantal internetaanbieders en zzp-ers groeit en ook de ideeën van mensen veranderen, zoals begraven in de natuur, spirituele begrafenissen en het groeiende aantal mensen dat zich laat cremeren. De tijd van voor iedereen een standaard begrafenis met koffie en cake lijkt voorbij. Toch kiest het merendeel van de mensen nog altijd voor een ‘gewone’ begrafenis of crematie.

Behandeld in Gemeenteraad 20 januari 2021

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

De gemeente Amsterdam heeft, naast een aantal dorpsbegraafplaatsen, twee grotere begraafplaatsen in beheer, De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder, en wilde graag weten of Amsterdammers daarmee bekend zijn, wat hun ervaringen met de dienstverlening zijn en hun wensen op het gebied van een uitvaart.

Bijna acht van de tien (78%) ondervraagde Amsterdammers hebben wel eens gehoord van De Nieuwe Ooster en ruim drie van de tien (32%) van De Nieuwe Noorder. Van de Amsterdammers die wel eens gehoord hebben van één of beide begraafplaatsen weet ruim de helft dat deze van de gemeente zijn (56%).

In het algemeen zijn bezoekers positief over hun ervaringen met de dienstverlening op begraafplaatsen in Amsterdam, slechts een enkeling vindt de gang van zaken ‘slecht’.

Zeven van de tien Amsterdammers denken er wel eens over na waar zij zelf begraven of gecremeerd zouden willen worden en vier van de tien hebben al een voorkeurslocatie. Het vaakst werd De Nieuwe Ooster genoemd, daarna Zorgvlied, Westgaarde en Sint Barbara.
Zes van de tien Amsterdammers zouden kiezen voor een crematie voor henzelf, twee van de tien kiezen daar niet voor en eveneens twee van de tien weten het nog niet. Laten we de mensen die het nog niet weten buiten beschouwing, dan kiest bijna driekwart (73%) voor een crematie. Laaggeschoolden kiezen relatief vaak voor een crematie, evenals 65-plussers.
Bijna de helft denkt aan een vrij standaard begrafenis of crematie (45%) voor zichzelf, 22% heeft speciale wensen en de rest weet het nog niet.
Een kwart heeft geen idee van wat een uitvaart kost die zij voor zichzelf zouden willen. De anderen schatten gemiddeld dat de uitvaart 6.650 zal kosten, waarbij een bedrag van 5.000 euro het vaakst wordt genoemd. Een derde van de Amsterdammers heeft geen uitvaartverzekering en ook geen geld hiervoor opzij gelegd.

Tot slot merkte een aantal ondervraagde Amsterdammers op dat een uitvaart heel duur en commercieel is en dat een verzekering ook duur is en vaak niet voldoende de kosten dekt. Sommigen pleiten daarom voor een soort uitvaartbasisverzekering voor iedereen (“Je geboorte wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering, waarom dit niet”). Daarnaast spraken meerdere mensen uit dat ze behoefte hebben aan natuurbegraafplaatsen in Amsterdam en aan duurzaam/milieuvriendelijk begraven. Ook noemden enkele mensen het vreemd en niet wenselijk dat er in Zuidoost geen begraafplaats is.

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten