Collectie (11)

Verkeer en Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

Verkeer en Openbare Ruimte staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Want Amsterdam groeit. De stad wordt drukker én dichter. In centrumgebieden is minder ruimte, terwijl bewoners en bezoekers intensiever gebruik maken van de openbare ruimte om te sporten, te ontmoeten, te werken en te ontspannen. Dat vraagt om keuzes in de drukke gebieden en bij gebiedsontwikkeling, maar ook om een impuls voor de openbare ruimte van de stad. Verkeer en Openbare Ruimte werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Zo is Verkeer en Openbare Ruimte de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Ook stelt het kaders op voor de bereikbaarheid en de openbare ruimte.

Meer informatie

Verkeer en Openbare Ruimte werkt aan:

 • De stedelijke programmering en budgettering van de ingrepen in de openbare ruimte door middel van inkoopregie en het afstemmen van de werken in de openbare ruimte binnen de gemeente en met externe partners;
 • Kennis en advies over mobiliteit en het verkeers- en vervoerssysteem;
 • het beperken van hinder en overlast bij de uitvoering van werkzaamheden voor de bewoners, bezoekers en ondernemers van Amsterdam;
 • Het stellen van stedelijke kaders en het definiëren van de kwaliteitsniveaus voor verkeer en vervoer en de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan aan voetgangers-, fiets-, taxi-, parkeer-, groen- en straatreinigingsbeleid, tactische kaders voor het gebruik van de infrastructuur en de normering van budgetten;
 • Optimaal gebruik van de infrastructuur en de openbare ruimte vanuit het perspectief van de bewoners, ondernemers en bezoekers van Amsterdam;
 • Exploitatie van de stedelijke eigendommen die bijzonder beheer vragen (bijvoorbeeld veren, tunnels, busstations, fietsenstallingen, fietsdepot)
 • De verbetering van de inrichting, het beheer en de kwaliteit van de openbare ruimte om deze steeds beter te laten aansluiten bij de behoeftes van bewoners, ondernemers en bezoekers;
 • Nieuwe strategieën om de stad schoon, heel en veilig te houden, in samenwerking met bewoners, bezoekers en ondernemers;
 • Werkt aan de ontwikkeling van een aantal standaarden voor het Amsterdamse straatbeeld om de hele stad eenduidig, betaalbaar en samenhangend in te richten;
 • Het creëren van prettige plekken in een steeds dichter wordende stad;
 • Aan belangrijke opgaven zoals regenbestendigheid, waterhuishouding en het verminderen van hittestress bij herinrichting en gebiedsontwikkeling. Want klimaatverandering vraagt om een adaptieve openbare ruimte;
 • Maatwerk in de gebieden als het gaat om de openbare ruimte om beter in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven zoals eenzaamheid, vergrijzing, overgewicht, sociale veiligheid en luchtkwaliteit.

Bron: amsterdam.nl

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Osdorp - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: