Collectie (7)

Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam geeft vorm aan de groei en ontwikkeling van Amsterdam en realiseert daarmee gemeentelijke doelstellingen op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling. De kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijke grond en het in erfpacht uitgeven daarvan; het beheer van onroerend goed en financieel-economische begeleiding en management van ruimtelijke projecten.

Meer informatie

Bij het ontwikkelen van plannen is de inzet de kosten, opbrengsten, fasering en kwaliteit met elkaar in evenwicht te brengen. Grond en Ontwikkeling speelt dan ook verschillende rollen bij de ontwikkeling van vastgoed: adviseur, onderhandelaar, opdrachtgever of fondsbeheerder en vaak die van grondeigenaar.

Grond en Ontwikkeling werkt onder andere aan:

  • Het opdrachtgeven en ontwikkelen van grootstedelijke projecten en transformaties;
  • Het ontwikkelen van beleid binnen de gestelde kaders en het regisseren van de uitvoering beleid;
  • Beheren van grond en de fondsen die hiervoor bestaan;
  • Het volgen, ontwikkelen en toepassen van bodembeleid voor de gehele stad. Zowel kaderstellend, adviserend als direct uitvoerend;
  • Het stimuleren en faciliteren van zelfbouw, de ontwikkeling van broedplaatsen en studentenhuisvesting;
  • Ontwikkelen van nieuwe gebiedsconcepten en opstellen van juridisch-planologische kaders;
  • Zorg dragen voor het beheer en de aanpassing van erfpachtcontracten die de stad met bewoners en ondernemers heeft;
  • Zorg dragen voor de financiële informatie, analyses en inschattingen van alle grondexploitaties binnen Amsterdam.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Nieuwbouw kantoren en woningen Bijlmerdreef - Alphons Nieuwenhuis- fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: