Artikel

Jeugdgezondheidsmonitor Amsterdam

Met de Jeugdgezondheidsmonitor wordt periodiek de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen en jeugdigen in kaart gebracht.

Nemen bepaalde gezondheidsproblemen af of juist toe? De Jeugdgezondheidsmonitor is gebaseerd op informatie verzameld via (papieren of digitale) vragenlijsten bij kind, ouder en leerkracht en via registraties in het digitale kinddossier van de jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft inzichten in de gezondheid van kinderen op gemeentelijk niveau, maar ook op stadsdeel- en schoolniveau. Op basis van de Jeugdgezondheidsmonitor kunnen gemeenten, stadsdelen en scholen het gezondheidsbeleid vorm geven.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in (determinanten van) de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen en jeugdigen.

Doelgroep

Kinderen en jongeren woonachtig en/of schoolgaand in Amsterdam in de leeftijd van 0-19 jaar.

Bron: site GGD

Afbeelding credits

Header afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. Ouder met kinderen op fiets, uit fotobank gemeente Amsterdam

Icon afbeelding: foto van site GGD sportende kinderen fotograaf Edwin van Eis