Artikel

Moderne Overheid, Digitale Transformatie in Amsterdam

We zijn nu in het digitale tijdperk. De economie verandert, Amsterdam groeit en ook de overheid zal mee moeten. We zullen mee moeten gaan met de veranderende vraag, (technologische) mogelijkheden moeten benutten en de verbinding met Bewoners, Ondernemers en Bezoekers moeten versterken. In
het digitale tijdperk zijn platformen enorm in opkomst. Producten en diensten kunnen worden geleverd met dezelfde bouwstenen, die digitaal, modulair en steeds meer gestandaardiseerd zijn. Voor de overheid betekent dit dat als zij zich meer zou inrichten als een platform, derde partijen de mogelijkheid krijgen om samen of zelfstandig diensten en producten te ontwikkelen voor het publieke domein.

Kernpunten

- Digitaal tenzij. Radicaal transparant, aansluiten op open standaarden, het eenmalig vastleggen meervoudige gebruik van gegevens, met oog voor privacy.

- Van buiten naar binnen. Vanuit de behoeften van de BOB, sturen op tevredenheid met kort-cyclische feedbackloops, gebruikers oriëntatie ipv product oriëntatie.

- Permanent Bèta. Continue verbetering staat centraal, het is nooit af. Innovatie staat in het hart van elke activiteit, niet als iets leuks naast de werkprocessen.

- Organisatie volgt functie. Duidelijke/1 verantwoordelijke, flexibel en snel kunnen schakelen bij maatsch. en technologische verandering gerelateerd aan stedelijke opgaves, gemeenschappelijk doel, betrokken samenleving.

- Effectieve gemeente. Voortbouwend op eerder succes en leren van anderen. Vanuit 1 overheid en in samenwerking met andere overheden, in 1 keer goed, duurzame samenleving zonder onnodige regels.

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten