Artikel

Substudie ICECREAM: Sexual behaviour associated with HCV infection and its determinants during the mpox outbreak in 2022 among men who have sex with men in the Netherlands and France.

Sinds mei 2022 nam het aantal mpox gevallen rap toe, met name onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Ten gevolge van de mpox uitbraak werden er in zowel Nederland als Frankrijk verschillende toegepast om de bevolking te informeren en transmissie te minimaliseren. Deze maatregelen hebben kunnen leiden tot veranderingen in sexueel gedrag geassocieerd seksueel overdraagbare infecties, waaronder hepatitis C (HCV). De incidentie van HCV is sterk afgenomen nadat nieuwe behandeling met antivirale middelen beschikbaar kwam. Desalniettemin blijft de incidentie van een HCV herinfectie onder MSM groot. We weten niet hoe de mpox uitbraak seksueel gedrag geassocieerd met HCV heeft beïnvloed.

Looptijd: 1-7-2023 tot 30-6-2024