Artikel

Agenda Dieren 2024-2026

Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 11 januari 2024

Amsterdam staat voor een diervriendelijke stad. In 2019 werden we zelfs tot diervriendelijkste
gemeente verkozen. Vele professionals en vrijwilligers werken met passie en betrokkenheid aan
het blijvend verbeteren van de leefomstandigheden van de dieren in onze stad. Of het nu gaat
om dieren in het wild of dieren die betrokken worden in sport, ontspanning of onderzoek.
Met de Agenda Dieren 2024-2026 zetten we een nieuwe stap voorwaarts. We laten zien hoe we versterken wat we al doen en de verbinding leggen met nieuwe maatschappelijke actualiteiten en partners in de stad. Hoe we een stad willen creëren waarin dier en dierenwelzijn de aandacht krijgen die ze verdienen. We kiezen daarbij voor thema’s waar we als gemeente resultaat kunnen halen. De nadruk ligt daarom op acties die in ieder geval een meerderheid van de dieren binnen één populatie dienen. In de Groenvisie 2020-2050 zetten we in op de versterking van de biodiversiteit, in het plan van aanpak biodiversiteit zullen we aandacht besteden aan de bodem- en waterkwaliteit, natuurinclusief bouwen en ecologisch beheer. Op deze manier maken we de stad tot een aantrekkelijk leefgebied voor plant, mens en dier.

Behandeld in Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 11 januari 2024

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Cor Ligthert, dieren@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten