Collection (2)

Innovatieagenda 2023: Sport

Amsterdam bewaakt de basiskwaliteit van gemeentelijke sportaccommodaties en is gastheer op deze accommodaties. Op het gebied van sport zorgen we dat de bestaande en nieuwe accommodaties van Amsterdam klaar zijn voor de toekomst. Investeringen zijn duurzaam. Het gemeentelijk onderdeel Sport & Bos test en past nieuwe concepten toe. Het Stedelijk Innovatieteam werkt daarvoor samen met Sport & Bos, kennispartners en marktpartijen om sportvoorzieningen op een duurzame en innovatieve manier in te zetten.

Een voorbeeldproject is “Scale Up – toekomstbestendige kunstgrasvelden”. In de komende 10 jaar moeten we 150 sportvelden vervangen of bouwen. Dit kan niet meer op de gebruikelijke manier. We hebben nieuwe oplossingen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, energie en klimaatadaptatie hard nodig. Daarom zijn we dit ambitieuze project gestart waarbij we innovaties na een succesvolle test meteen in de hele stad toepassen.

Een ander voorbeeld is het pilotproject Innovation Clubhouse. Veel sportclubs kampen met grote concurrentie, hoge energieprijzen, terugloop van bestuursleden en verouderde faciliteiten. Deze problemen worden versterkt door de veranderende consumptiegewoonten van nieuwe generaties. Innovatie en slim inspelen op maatschappelijke trends is dus cruciaal. TU Delft, KNVB en de gemeente Amsterdam lanceren het Innovation Clubhouse. Dit clubhuis fungeert als living lab waar we technologische en sociale innovaties testen en doorontwikkelen.

Binnenkort vind je meer artikelen in deze collectie.

More information

Image credits

Header image: Sport Museumplein | fotograaf: Edwin van Eis

Icon image: Sport Museumplein | fotograaf: Edwin van Eis

Sort on: