Collection (6)

Provinciale Staten- & Waterschapsverkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn er Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen!


In deze collectie treft u een overzicht van alle verkiezingsprogramma's van deelnemende partijen, zowel voor de Provinciale Staten- als voor de Waterschapsverkiezingen. In de collectie 'Provincie Noord-Holland' kunt u onderzoek terugvinden dat door provincie is uitgevoerd of waar deze opdrachtgever van is geweest.
Denk aan bevolkingsprognoses, monitors op het gebied van woningbouw of leefbaarheid. Waternet ontwikkelt kennis over water in opdracht van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en Gemeente Amsterdam. Met deze kennis wordt de drinkwaterkwaliteit verbeterd of dijken en waterkeringen onderhouden. Tot slot vindt u hier stukken die onderwerp van gesprek zijn geweest in de gemeenteraad van Amsterdam.

More information

Image credits

Header image: verkiezingen potlood - pxhere

Icon image: verkiezingen potlood - pxhere

Sort on: