Collection (6)

Team Uitstootvrije Mobiliteit

Bewoners en bezoekers van Amsterdam hebben recht op schone lucht en een leefbaar klimaat. Met de milieuzones en de uitstootvrije zones verbeteren we de luchtkwaliteit in de stad en zorgen we voor minder CO2-uitstoot. De milieuzones worden aangescherpt en strenger en uiteindelijk wordt Amsterdam een uitstootvrije stad zonder benzine-, diesel- of gasmotoren en zonder hybride voertuigen.

Vanaf 2025 gelden voor taxi’s, bestel- en vrachtauto’s, brom- en snorfietsen en pleziervaart, passagiersvaart en transport over water uitstootvrije zones. Dat betekent dat voertuigen die per 2025 nieuw op kenteken worden gezet en pleziervaartuigen die nieuw zijn aangeschaft uitstootvrij moeten zijn als ze de zone willen betreden. Voor bestaande voer- en vaartuigen gelden overgangsregelingen en flankerende maatregelen om de transitie te kunnen maken. De Uitvoeringsagenda Uitstootvrije Mobiliteit Amsterdam 2023-2026 omschrijft hoe de gemeente dit aanpakt.

More information

Additional info

Sort on: