Collection (3)

Socratic Design

Socratic Design is een filosofie en een methode. Het wordt toegepast op maatschappelijke vraagstukken waar vernieuwing van denken en doen wenselijk is. Op openresearch vind je praktische handleidingen en colleges over het toepassen van de methode en kun je de resultaten volgen waar Socratic Design is toegepast.

More information

Meer informatie over het zelf toepassen van Socratic Design? Benader Dennis Wasch: d.wasch@amsterdam.nl

Image credits

Header image: Socratic Design | DALL-E generated image

Icon image: Socratic Design | DALL-E generated image

Sort on: