Article

Stadswijk Hortus

Stadswijk van de toekomst

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 levert Almere méér dan alleen een uniek internationaal evenement. Na afloop van de Expo wordt het Floriade- terrein doorontwikkeld tot de groene en gezonde stadswijk Hortus. De stadswijk van de toekomst.

Een duurzame stadswijk

Nadat de wereldtuinbouwtentoonstelling afloopt, zal dezelfde gridstructuur gebruikt worden voor stadswijk Hortus. Het reeds voorafgaand aan Floriade Expo 2022 gebouwde vastgoed vastgoed maakt hier dan ook deel van uit.

Door de toepassing van deze verkaveling wordt stadswijk Hortus ook een zeer groene stadswijk. Alle wegen binnen de stadswijk grenzen namelijk aan de groenstroken van het arboretum. Achter die groenstroken komen de woningen pas. In welke straat je dan ook staat, is het eerste wat je ziet dus altijd groen. Daarachter verscholen staan pas gebouwen. Zo staat groen in deze wijk echt centraal.

Bron: Floriade - Stadswijk Hortus

 

Image credits

Icon image: GroenPact - stadsvergroening