Collection (5)

Onderzoek directie Communicatie

De onderzoeksadviseurs van de directie Communicatie brengen beleid en communicatie dichter bij elkaar

Communicatieadviseurs van de gemeente Amsterdam kunnen bij de onderzoeksadviseurs van team Beleid & Strategie, directie Communicatie terecht voor advies en hulp bij hun onderzoeksvragen. De onderzoeksadviseurs kunnen bijvoorbeeld helpen bij het scherpstellen van de onderzoeksvraag, adviseren over een onderzoeksopzet, hulp bieden bij het opstellen van vragenlijsten en gesprekshandleidingen, desktop research (laten) doen of een onderzoeksbureau kiezen en contracteren.

More information

Beslissingen nemen op basis van kennis, niet op onderbuikgevoel
Een goede communicatieaanpak begint bij weten wat er speelt. Door onderzoek te doen krijgen communicatieadviseurs kennis van de doelgroep en halen ze de buitenwereld naar binnen. Ook kunnen ze communicatieboodschappen testen en meten welk effect hun communicatie-inzet heeft. Onderzoek stelt hen in staat hun adviezen te onderbouwen met actuele, relevante feiten. Beslissingen kunnen dan genomen worden op basis van kennis. En dus niet op onderbuikgevoel. Zo brengt communicatie-onderzoek beleid en communicatie dichter bij elkaar.

Meer informatie
Voor meer informatie kunnen medewerkers van de gemeente Amsterdam terecht op Intranet.

Contact
Lisette Tilma l.tilma@amsterdam.nl 06 1025 0176
Stella Marcé s.marce@amsterdam.nl 06 5175 0177

Image credits

Icon image: Dappermarkt. Foto: Olivier Middendorp

Sort on: