Collection (4)

Team Sustainable (DenI)

Klimaat, Circulaire Economie, Duurzaamheid

Een klimaatneutrale stad met een circulaire economie moet ervoor zorgen dat Amsterdam voor iedereen een gezonde, welvarende en duurzame stad blijft. We onderzoeken hoe we een leefbare en moderne stad kunnen zijn, binnen de natuurlijke grenzen van de aarde.

Circulaire stad
In 2050 willen we een circulaire stad zijn. Dit betekent zuinig omgaan met grondstoffen en minder nieuwe grondstoffen gebruiken.

Groene stad
Onze ambitie is om een stad te zijn waar zuinig met energie wordt omgegaan en waar we energie alleen duurzaam opwekken.

More information

Kijk ook eens op amsterdam.nl -> https://www.amsterdam.nl/innovatie/duurzaamheid/ 

 

Image credits

Icon image: information age

Sort on: