Project

Amsterdams Stadmaken

Hoe moet de stad eruit zien? Dat bepalen we graag samen: Amsterdammers, bewoners(organisaties), gemeente, corporaties, ontwikkelaars en ondernemers. Samen stadmaken klinkt goed, maar hoe doen we dat in de praktijk?

 

Waarom

De Omgevingswet vraagt om een andere werk- en denkwijze van de overheid en maakt ruimte voor andere vormen van samenwerking met maatschappelijke partners, burgers en ondernemers. Het gaat o.a. om integraal kijken naar en samenwerken aan opgaven, meer participatie van burgers en ondernemers en ruimte bieden voor maatschappelijke initiatieven.

Dit vraagt om aanpassing van werkprocessen én om andere vaardigheden, gedrag en houding. Het gaat een flinke stap verder dan gebiedsgericht werken en de huidige bewoners participatie. Belanghebbenden in de stad moeten een grotere zeggenschap krijgen over hun directe omgeving en de ontwikkelingen van de stad als geheel. Dit vraagt om actie: daarom starten we in het kader van de Agenda Samen Stadmaken het Leer- en Ontwikkeltraject Amsterdams Stadmaken!

Wat willen we bereiken

Doel van het Leertraject is om een nieuwe werkwijze samen te ontwikkelen en te implementeren; een die beter afgestemd is op de huidige praktijk en een die onderdeel wordt van het Amsterdams DNA. Uitgangspunt is dat we blijvend effect willen sorteren: andere werkwijzen (of verbetering van bestaande), die daarna als basis gelden voor stadsontwikkeling of gebiedstransformatie. We doen dit door kennisoverdracht en door praktijkervaring (al doende leren). Zo kan het Leertraject een bijdrage leveren aan een handelingsperspectief dat de gemeente wil bieden bij participatie in gebiedsontwikkeling.

Voor wie

Het Leertraject richt zich op partijen die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling, met (in eerste instantie) een sterke focus op gemeente (en bestuur), bedrijven en bewoners.

Stand van zaken

In 2021 startte Amsterdams Stadmaken met onderzoek naar ervaringen van partijen en belanghebbenden aan de hand van interviews met betrokkenen in gebiedsontwikkeling. Wat ging er goed, wat ging er niet goed en waar moeten we in de toekomst meer aandacht voor hebben? Experts uit kennisinstellingen en belangenorganisaties gaven input op het onderzoek en de werkwijze. We hebben deze kennis omgezet in constructieve ingrediënten en opgenomen op deze groeiende website. In Q1 en Q2 2022 is deze basis gebruikt voor het zoeken naar een werkvorm. Dit is gedaan met een denktank van experts uit diverse werkvelden, waaronder gemeente, bewonersorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, corporaties, projectontwikkelaars.

De resultaten uit dit onderzoek bieden een basis voor leren in de praktijk. Het heeft geresulteerd in het opzetten van zogenaamde Werkplaatsen. In 2022 zijn we zodoende gestart met leren op praktijkplekken, aan de hand van de schijven van Amsterdams Stadmaken. De kennis en ervaringen die we hierin opdoen, zullen we via deze website delen. Zo wordt zullen we voortdurend ervaringen en kennis aanvullen. 

Kijk voor de meest actuele ontwikkelingen op onze website Amsterdamsstadmaken.nl 

Sort on:

Public

 • Public

  Planoloog Caroline Combé over leertraject Amsterdams Stadmaken

  Planoloog Caroline Combé over hoe gebiedsontwikkeling met meerdere…

  Read more about
 • Collection (2)

  video's voortraject

  Public
  Read more about
 • Public

  Jurriaan van den Eijkhof (ORAM) over leertraject Amsterdams Stadmaken

  Welke rol hebben bedrijven in de gebiedsontwikkeling? Jurriaan van den…

  Read more about