Article

Evaluatie vijf groene subsidieregelingen

Op 5 februari 2019 heeft het college van Burgemeester en Wethouders vijf ‘groene’ subsidieregelingen vastgesteld:
- subsidieregeling Groene daken en gevels Amsterdam 2019;
- subsidieregeling Vergroen je Buurt 2019;
- subsidieregeling Stadslandbouw en Voedselinitiatieven 2019;
- subsidieregeling Aanplant nieuwe bomen 2019;
- subsidieregeling Particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam.

De regelingen zijn van kracht geworden per 1 maart 2019. In alle regelingen is opgenomen dat zij per 1 januari 2020 van rechtswege verstrijken en dat eind 2019 wordt bepaald of de regelingen vervolgens doorgezet gaan worden. De voorliggende evaluatie van de vijf genoemde regelingen dient ter ondersteuning van de hierbij te maken keuzes.

Bron: Directie Ruimte en Duurzaamheid, Team Groen, Water, Dieren en Luchtkwaliteit

Image credits

Header image: R&D, J. Huisman

Icon image: www.connect-inspire-transform.com

Media

Documents