Editor

Desirée Bernhardt

Gemeente Amsterdam

Ik ben senior beleidsadviseur voor de circulaire economie. Vanuit de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 hebben we voor drie waardeketens gekozen waar we de grootste impact als gemeente kunnen behalen. Deze zijn Voedsel en organische reststromen, Consumptiegoederen en de Gebouwde omgeving. Bij elke waardeketen horen ambities en actierichtingen om van woorden, daden te maken. Ik werk samen met Jeroen van der Waal en Thieme Hennis binnen het subteam gebouwde omgeving. Ik coördineer en jaag aan hoe de gemeente het goede voorbeeld kan geven door leren door te doen.

 • Public

  Toegepast Onderzoek: Verkenning Circulaire Isolatiematerialen 2021

  Circulaire Isolatiematerialen

  Read more about
 • Collection (6)

  3. Bibliotheek: circulaire verdienmodellen 📚

  Public
  Read more about
 • Public

  Outlook Bouwlogistiek: Scenario’s voor reductie van vervoersbewegingen en CO2-uitstoot in de stad voor (grootschalige…

  Read more about
 • Public

  Duurzame Bouwlogistiek voor de Binnenstedelijke woning- en utiliteitsbouw: Ervaringen en Aanbevelingen

  Read more about
 • Public

  De Nationale Benchmark Digitalisering in de Bouw

  Canon (2019)

  Read more about
 • Public

  Kijk terug: Praktisch digitaliseren: zo doe je dat

  Koninklijke Bouwend Nederland (2022)

  Read more about
 • Public

  Praktijkcase - Amsterdam BIM't

  BIM Loket (2021)

  Read more about
 • Public

  Inkopen van circulaire bouwwerken

  Cirkelstad (2020)

  Read more about
 • Public

  Leidraad Circulair inkopen: Leidende principes voor een circulaire bouw

  Read more about
 • Public

  Effectiever sturen op milieu-impact in de bouw: Advies doorontwikkeling MPG-MKI-stelsel

  Read more about
 • Public

  Effectiever sturen op milieu-impact in de bouw: Verkenning aandachtspunten in doorontwikkeling MPG-MKI-stelsel

  Read more about
 • Public

  Inspiratieboek Woningbouw in Hout

  Transitieteam Circulaire Bouweconomie (2021)

  Read more about
 • Public

  Houtbouwkaart 2022-2023 Metropoolregio Amsterdam

  Metropoolregio Amsterdam, Material District, Pakhuis de Zwijger, TU Delft

  Read more about
 • Public

  Leidraad Circulair Ontwerpen: Werkafspraken voor een Circulaire Bouw

  Platform CB'23 (2021)

  Read more about
 • Public

  Inspiratieboek 20 showcases Biobased Inkopen

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2016)

  Read more about
 • Public

  Carbon Accounting for Building Materials An assessment of Global Warming Potential of biobased construction products

  Read more about
 • Collection (6)

  3. Bibliotheek biobased bouwen 📚

  Public
  Read more about
 • Public

  Digitization within the circular built environment

  The world is going digital, and the built environment is no exception.

  Read more about
 • Public

  Circular building hubs

  For a successful transition to a circular construction economy, one…

  Read more about
 • Public

  Circular demolition

  Circular demolition is the dismantling, disassembly, and removal of…

  Read more about
 • Public

  Biobased renovations

  The primary reason to renovate buildings is to improve the quality of the…

  Read more about
 • Public

  Using timber in construction

  Timber’s potential to store CO2 makes it an attractive material for…

  Read more about
 • Public

  Circular revenue models

  How can you create a sustainable and circular business in the built…

  Read more about
 • Public

  Material passports

  Materials passports: what do they mean, and why are they so important in…

  Read more about
 • Public

  Building with recycled building materials

  Reused materials are an important element of circular construction. The…

  Read more about
 • Public

  The environmental impact of building materials: ECI and EPB

  To reduce the environmental impact of building processes and materials, we…

  Read more about
 • Public

  Circular design of buildings

  To re-use as many components as possible, build with sustainable materials

  Read more about
 • Collection (10)

  Circular toolbox (English version)

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  2. Goede voorbeelden toepassing hergebruikte…

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Hergebruik Bruggen

  Public
  Read more about
 • Public

  Handreiking Hergebruik Bruggen

  AMROR (2019)

  Read more about
 • Public

  Doe mee met NationaleBruggenbank.nl; de digitale marktplaats voor hergebruik van (delen van) bruggen

  Read more about
 • Public

  Lexicon Circulair bouwen

  Platform CB'23 (2019)

  Read more about
 • Public

  Green paper - Hoogwaardig hergebruik

  Cirkelstad (2021)

  Read more about
 • Public

  Podcast - Waar vind je tweedehands bouwmaterialen?

  BNR Bouwmeester (2020)

  Read more about
 • Public

  Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten

  RVO, Matthijs Timmermans (rijkstrainee), Joep van de Weijer, Irma Thijssen…

  Read more about
 • Public

  Circulaire verdienmodellen; praktische handvatten voor ondernemers

  KPMG, Copper8. Kennedy van der Laan (2019)

  Read more about
 • Public

  Onderzoek voorwaarden gebruik bouwmarkplaatsen

  Repurpose, IMIX projecten BV (2018)

  Read more about
 • Collection (5)

  3. Bibliotheek hergebruikte bouwmaterialen 📚

  Public
  Read more about
 • Public

  CIRCUL AIR SLOPEN de kunst van het hergebruik

  Ingenii Bouwinnovatie (2021)

  Read more about
 • Public

  Video: BIM Loket D-Day 2021 | Arjen Adriaanse: Digitaal transformeren in de gebouwde omgeving

  Read more about
 • Public

  Webinar: Sloop Circulair

  BouwCirculair (2020)

  Read more about
 • Public

  Op Weg naar Circulair Slopen: Een evaluatie van het sloopproject ‘Belasting- en Douanekantoor te Winterswijk’

  Read more about
 • Public

  Two-pager: Biobased Bouwen

  Cirkelstad (2020)

  Read more about
 • Public

  Vijf bouwstenen voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven

  Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) (2020)

  Read more about
 • Public

  De Waarde van Biobased Bouwen: Samenvatting impactanalyse biobased RVB

  Read more about
 • Public

  Podcast: Een Houten Toekomst

  Meer dan een Huis - Aedes (2021)

  Read more about
 • Public

  Podcast: Houtbouw

  Bouw Woon Leef - AT5 (2021)

  Read more about
 • Public

  Podcast: Bouwen met Hout heeft de Toekomst

  Vroege Vogels (2021)

  Read more about
 • Public

  Houtbouw Mythes Ontkracht: het onderscheid tussen fabels en feiten

  Door Dr. ir. Pablo van der Lugt

  Read more about
 • Public

  Woningbouw in Hout

  Centrum Hout (2021)

  Read more about
 • Public

  Circular Business Models for the Built Environment

  To instil confidence and reduce the uncertainty surrounding Circular…

  Read more about
 • Public

  Green Paper - Circulaire Verdienmodellen

  Opschaling noodzakelijk voor circulair verdienmodel

  Read more about
 • Public

  Podcast: Maarten Schäffner (Bouw) - elk gebouw zijn eigen paspoort

  Circulaire Kantelars (2021)

  Read more about
 • Public

  Materiaalpaspoorten

  Cirkelstad (2021)

  Read more about
 • Public

  Praktijkonderzoek Materialenpaspoort

  Jonge Honden (2020)

  Read more about
 • Public

  Lessons Learned Materialen Expeditie

  Bouwend Nederland (2020)

  Read more about
 • Public

  Webinar TOEKOMST NU: BNA Circular Architecture/ Materialenpaspoorten

  BNA Netwerk Circulair Architecture, Studi Buro Kade (2020)

  Read more about
 • Public

  Leidraad Paspoorten voor de Bouw: Werkafspraken voor een circulaire bouw

  Read more about
 • Public

  Carbon Based Design: Onderzoek naar de milieu-impact van de woningbouw

  Read more about
 • Public

  Leidraad meten van CO2-emissie, grondstofverbruik en circulariteit bij bouwmaterialen

  Read more about
 • Public

  Handvat Duurzaam Materiaalgebruik voor Bouw- en Infrabedrijven: Praktische tips en voorbeelden

  Read more about
 • Collection (9)

  Circulair inkopen

  Public
  Read more about
 • Public

  Een circulaire bouweconomie begint met digitalisering van de gebouwde omgeving

  Read more about
 • Collection (10)

  3. Bibliotheek: circulair ontwerpen 📚

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  2. Goede voorbeelden van houtbouw 💡

  Public
  Read more about
 • Public

  "Materialen matchen via de bouwhub"

  Interview met Jeroen van der Waal (juni 2021)

  Read more about
 • Collection (9)

  3. Bibliotheek: milieu-impact van bouwmaterialen 📚

  Public
  Read more about
 • Public

  Materiaal-gedreven opdrachtgeverschap

  Economic Board Utrecht

  Read more about
 • Public

  Verkenning Houtbouw Gemeente Amsterdam (2020)

  Gemeente Amsterdam (2020)

  Read more about
 • Public

  "De Echte Prijs van Vlees"

  Als we de schadekosten vermenigvuldigen met de gemiddelde consumptie…

  Read more about
 • Public

  Handboek Circulair Renoveren voor Woningcorporaties

  Een leidraad bieden aan woningcorporaties bij het integreren van…

  Read more about
 • Public

  Onderzoek Voedsel in gebiedsontwikkeling

  Interne verkenning voedselstrategie in gebiedsontwikkeling

  Read more about
 • Public

  Circulair inkopen in 8 stappen: Handreiking voor de B&U

  Copper8 (2020)

  Read more about
 • Public

  Circulair Inkopen voor Friese overheden

  Copper8 & Metabolic (2020)

  Read more about
 • Public

  Circulair inkopen in 8 stappen: Handreiking voor de GWW

  Copper8 (2020)

  Read more about
 • Public

  E-Book Circulair Inkopen in 8 Stappen

  Copper8 (2018)

  Read more about
 • Public

  Handreiking Inkopen met de MPG

  EcoReview (2020), in opdracht van Stichting Nationale Milieu Database (NMD)

  Read more about
 • Collection (16)

  Circular Toolbox

  Public
  Read more about
 • Public

  Circulaire materialen in de bouw: juridische feiten en fabels

  AT Osborne (2021)

  Read more about
 • Public

  Circulaire businesscase (whitepaper)

  Rekenen aan vastgoed in een circulaire bouweconomie

  Read more about
 • Public

  Circulaire Verdienmodellen in de bouw: op zoek naar kansen & barrières

  Read more about
 • Public

  Circulaire gebouwen: strategieën en praktijkvoorbeelden

  Transitieteam Circulaire Bouweconomie (2020)

  Read more about
 • Public

  Circulaire ontwerpprincipes

  Rijkswaterstaat (2020)

  Read more about
 • Public

  Inspiratieboek Circulair Ontwerpen (GWW)

  IPV Delft (2019)

  Read more about
 • Public

  Inspiratieboek circulaire producten en diensten

  Transitieteam Circulaire Bouweconomie (2020)

  Read more about
 • Public

  Greenpaper Circulair Ontwerpen

  Cirkelstad (2020)

  Read more about
 • Public

  Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw

  Read more about
 • Public

  Circular Buildings: Verkenning schone en smet(te)loze bouwmaterialen

  Dutch Green Building Council (2020)

  Read more about
 • Public

  Leidraad Meten van Circulariteit

  Platform CB’23 (2020)

  Read more about
 • Public

  Circulaire innovaties GWW

  NIBE (2018)

  Read more about
 • Public

  1. ARTIKEL: Digitalisering van de gebouwde omgeving 📜

  De basis in één artikel (leestijd: 10-30 min)

  Read more about
 • Collection (1)

  10. Digitization of the built environment

  Public
  Read more about
 • Public

  1. ARTIKEL: Circulaire bouwhubs 📜

  De basis in één artikel (leestijd: 10-30 min)

  Read more about
 • Collection (1)

  9. Circular Construction Hubs

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  8. Circular demolition

  Public
  Read more about
 • Public

  1. ARTIKEL: Circulair slopen 📜

  De basis in één artikel (leestijd: 10-30 min)

  Read more about
 • Public

  1. ARTIKEL: Biobased renoveren 📜

  De basis in één artikel (leestijd: 10-30 min)

  Read more about
 • Collection (2)

  7. Biobased renovation

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  6. Timber construction

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  5. Circular revenue models

  Public
  Read more about
 • Public

  1. ARTIKEL: Materialenpaspoorten 📜

  De basis in één artikel (leestijd: 10-30 min)

  Read more about
 • Public

  1. ARTIKEL: Hergebruikte bouwmaterialen 📜

  De basis in één artikel (leestijd: 15-30 min)

  Read more about
 • Collection (4)

  3. Recycled building materials

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  4. Material Passports

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  1. Circular Design

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Circulair ontwerpen in de openbare ruimte

  Public
  Read more about
 • Public

  1. ARTIKEL: Milieu-impact van bouwmaterialen 📜

  De basis in één artikel (leestijd: 10-30 min)

  Read more about
 • Public

  1. ARTIKEL: Houtbouw 📜

  De basis in één artikel (leestijd: 10-30 min)

  Read more about
 • Public

  1. ARTIKEL: Circulaire verdienmodellen 📜

  De basis in één artikel (leestijd: 10-30 min)

  Read more about
 • Public

  1. ARTIKEL: Circulair ontwerpen 📜

  De basis in één artikel (leestijd: 10-30 min)

  Read more about
 • Public

  Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019)

  Read more about
 • Public

  Transitie-Agenda Circulaire Economie (2018)

  Transitieteam Circulaire Bouweconomie

  Read more about
 • Collection (3)

  Nationaal beleid circulair bouwen

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  2. Environmental impact of building materials

  Public
  Read more about
 • Public

  Integrale Circulaire Economie Rapportage (2021)

  Planbureau voor de Leefomgeving (2021)

  Read more about
 • Public

  CBE Eindrapportage Potentie Biobased Materialen

  NIBE (2019)

  Read more about
 • Collection (7)

  Programma Amsterdam Circulair

  Public
  Read more about
 • Collection (9)

  Projecten Ruimte en Duurzaamheid

  Public
  Read more about