Article

Upcycling van afval

Zijn mensen meer bereid om afvalhout in te leveren als ze weten dat daar weer iets van gemaakt wordt dat terugkomt in hun eigen wijk?

Van afvalhout naar nieuw meubilair

In mei 2018 startten het lectoraat Psychologie voor een Duurzame StadDe Gezonde Stad en Verdraaid Goed een onderzoek naar upcycling van huishoudelijk afvalhout in de Dapperbuurt.

Op naar 65% gescheiden afval inzameling

Onderzoekers, praktijkprofessionals en HvA-studenten onderzoeken of bewoners hun huishoudelijk afvalhout zoals oude kasten, vloerdelen en pallets meer gescheiden in willen leveren bij het Zero Waste Lab als ze weten dat er nieuwe producten van worden gemaakt die uiteindelijk in hun eigen buurt terug te vinden zijn. Hiervoor gaan studenten in gesprek met de bewoners van de Dapperbuurt.

Dit onderzoek maakt inzichtelijk hoe afvalscheiding meer gestimuleerd kan worden en draagt zo bij aan de ambities van de stad. De gemeente Amsterdam streeft ernaar dat over twee jaar maar liefst 65% van al het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. In 2013 was dat nog 19%. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar upcycling van afval: Circular Wood for the Neighbourhood.

Over KIEM-VANG

Naast de inzet van partnerorganisaties De Gezonde Stad en Verdraaid Goed stelt het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA nog eens € 20.000,- beschikbaar. Deze KIEM-VANG-subsidie stimuleert kennisontwikkeling tussen hogescholen, ondernemingen en publieke organisaties op specifieke materiaalstromen. KIEM staat voor Kennis-Innovatie Mapping in het midden- en kleinbedrijf. VANG voor Van Afval Naar Grondstof.

Contactpersoon onderzoek: Stephanie Geertman

Additional info

Image credits

Icon image: hva.nl