Participant

Jasper van Vliet

Instituut voor Milieuvraagstukken (VU)

Jasper van Vliet is universitair docent in landgebruik. In zijn onderzoek probeert hij beter te begrijpen hoe landgebruik verandert en wat de gevolgen hiervan zijn op lokale maar ook op globale schaal. Voor zijn onderzoek gebruikt hij met name ruimtelijke analyses (GIS-analyses), maar ook case studies op basis van vragenlijsten en interviews, systematische reviews, en computermodellen voor het simuleren van verandering in landgebruik.

Jasper is in het bijzonder geïnteresseerd in voedselproductie en processen van verstedelijking. Hij leidt projecten over duurzame ontwikkeling van landgebruik in Laos en Myanmar en over duurzame verstedelijking op verschillende schalen. Hij is actief binnen het Global Land Programme, een internationale organisatie van wetenschappers op dit vakgebied.

  • Public

    Direct and indirect loss of natural area from urban expansion

    Verstedelijking zorgt voor weinig direct verlies van natuurgebieden, maar…

    Read more about