Collection (5)

Amsterdam Sustainability Institute (VU)

Het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) biedt een paraplu voor duurzaamheidsgerelateerd onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, probeert ASI bruggen te slaan tussen VU-onderzoekers en de bredere gemeenschap om onze wetenschappelijke en maatschappelijke impact te vergroten. Ons motto is: "Integratie van kennis voor duurzame maatschappelijke keuzes".

More information

Een van de vier profileringsthema’s van de VU is Science for Sustainability. We gebruiken de SDG's om het duurzaamheidsgerelateerd onderzoek bij de VU te organiseren. Een voorbeeld van wat we als een optimale aanpak beschouwen, is de recente start van een ASI-onderzoekscluster over 'Gedrag en governance in de context van duurzaamheid en de SDG's'. Dit onderzoekcluster omvat al toegewijde onderzoekers van de School of Business and Economics en de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

Bron van deze tekst: VU - Science for Sustainability

Meer informatie: website VU - ASI

 

Image credits

Icon image: Clim_Ecohydr_tcm219-851460.jpg

Sort on: