Artikel

Herstel na de kinderopvangtoeslagaffaire (Universiteit Utrecht)

Een ethische analyse

In dit rapport wordt vanuit een ethisch kompas naar het herstelproces voor de toeslagenaffaire
gekeken. Dit herstelproces heeft politieke, bestuurlijke en juridische dimensies, maar hier staat
de morele dimensie centraal: welke morele waarden zijn in het geding, welke mogelijke
spanningen tussen die waarden kunnen we vaststellen, en welke oplossingsrichtingen worden
door die waarden gesuggereerd? Dit levert een bredere kijk op dan vaak het geval is.
Deze bredere kijk zoomt uit ten opzichte van een exclusieve focus op de afhandeling van de
materiële schade voor de ouders. Moreel gesproken gaat om méér dan materiële schade, en
om méér partijen dan de ouders. Het ethisch kompas presenteert tien waarden, in drie
categorieën

Bron: Claassen, R., & Robeyns, I. (2023). Herstel na de kinderopvangtoeslagaffaire: een ethische analyse.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Alan Rodriguez on Unsplash

Media

Documenten