Artikel

MSc scriptie: Gentrificatie en sociale schokken

Een onderzoek naar het effect van corporatieverkoop op sociale samenhang in Amsterdamse buurten.

Verkoop van sociale huurwoningen is voor de Amsterdamse woningcorporaties een belangrijke bouwsteen voor het realiseren van een inclusieve en duurzame stad. De verenigde woningcorporaties hebben echter onvoldoende in beeld wat het effect is van het gezamenlijke verkoopbeleid op het gevoel van sociale samenhang onder hun huurders. Op basis van microdata uit het eerste grootschalige bewonersonderzoek onder Amsterdamse sociale huurders laat dit onderzoek via mixed-methods zien dat intensieve verkoop misschien goed is voor de buurt, maar niet per se goed is voor de samenhang onder buurtbewoners. Analyse van het huidige verkoopbeleid van de corporaties maakt duidelijk dat in een aantal Amsterdamse buurten intense veranderingen in de bewonerssamenstelling zijn te verwachten. Het betreffende woonmilieu blijkt echter een bepalende factor voor het manifesteren van zogenaamde ‘sociale schokken’. Zo lijken levendige volksbuurten bijvoorbeeld vatbaarder voor afbreuk van sociale samenhang dan rustige woonwijken. Inzichten over beleidseffecten reiken verder. Amsterdam staat mogelijk aan de vooravond van een vijfde gentrificatiegolf waarin het verkoopsubstituut middenhuur een nieuwe vorm van sociale buurtveranderingen kan veroorzaken. De gezamenlijke corporaties kunnen deze dynamische stad in balans houden door: het duiden van dynamiek, begrijpen van buurten en het creëren van kwalitatieve collectieve ruimten in samenhang te implementeren.

Auteur: Jimmy Verheij

Afbeelding credits

Header afbeelding: Foto van Petr Kratochvil via PublicDomainPictures.net

Icon afbeelding: Foto van Petr Kratochvil via PublicDomainPictures.net

Media

Documenten