Artikel

Naar de letter van de stad

Onderzoek naar de belemmeringen op essentiële leefdomeinen Werk & Inkomen en Opvoeding om te kunnen participeren als inkomensverwerver en opvoeder. Er wordt gekeken naar de eisen die de rollen inhouden en de realiteit, interventies worden in kaart gebracht die belemmeringen kunnen wegnemen en/of overwinnen en er staan effectieve interventies in de Theories of Change. Rapportage verwacht eind 2023.