Artikel

SDG's en Europa

In 2015 ontwikkelden de lidstaten van de Verenigde Naties de 2030 Agenda for Sustainable Development , waarin 17 Sustainable Development Goals (SDGs) centraal staan.

The European Commissie heeft zich eraan gecommitteerd om de doelen en doeleinden van deze Agenda tot norm te maken voor al haar beleid en programma's. Daartoe is in 2016 een publicatie verschenen getiteld 'Next steps for a sustainable European future - European action for sustainability'. 

In 2019 zijn lopende en toekomstige inspanningen gepresenteerd in de Reflection paper towards a Sustanable Europe by 2030. Daarnaast dichtte EU-voorzitter von der Leyen in Political Guidelines of the Commission 2019-2024 de SDG's en de agenda voor 2030 een centrale rol in beleid toe. De rol van de SDGs wordt ook benadrukt in de 2020 Commission Staff Working Document "Delivering on the UN's SDGs - A comprehensive approach". Om de voortgang richting de SDG's binnen de Europese Unie te monitoren brengt de EU periodiek een monitoringsrapport uit.

Hulpmiddelen

Om de link tussen de SDG's en beleid te leggen zijn er hulpmiddelen ontwikkeld. De volgende vindt u op de website van de EU:

  • The SDG Policy Mapping tool (ontwikkeld door het Joint Research Centre) laat zien hoe en waar de SDG's gebruikt worden in Europees Beleid. De tool zoekt hiervoor op trefwoorden in de teksten van beleidsdocumenten.

  • Ook de modellen van de Europese Commissie kunnen met de SDGs vergeleken worden worden. Er is een een mapping guidance tool waarmee beleidsmakers de juiste modellen kunnen identificeren om beleidsopties te definiëren en toetsen.

  • Deze twee hulpmiddelen zijn bedoeld om op basis van meerdere documenten verbanden zichtbaar te maken tussen de SDG-doelen onderling.

  • Met de Consumer Footprint Calculator kunt u de impact van je consumptiepatroon op het milieu zien en bepalen welke veranderingen in uw levensstijl uw persoonlijke voetafdruk kunnen veranderen. Niet alle levensstijlkeuzes zijn meegenomen, maar wel voedsel, mobiliteit, wonen, huishoudelijke apparaten en huishoudelijke goederen.

 

Tekst: redactie openresearch op basis van website Europese Commissie.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flag of Europe.png