Artikel

Databronnen voor jouw (afstudeer)onderzoek

Je gaat onderzoek doen voor een paper of een afstudeeropdracht en hebt daarvoor data nodig. Waar start je? In dit artikel vind je een overzicht van de verschillende bronnen die voor jouw onderzoek relevant kunnen zijn. Of je nu onderzoek doet naar ecopassages in de stad, verkeersinformatiesystemen, buurtvoorzieningen of de klimaatbestendigheid van wijken, de gemeente Amsterdam heeft deze data verzameld en beschikbaar gesteld. In de vorm van kaarten, datasets of dashboards.

Maps.amsterdam.nl

Dit is een interactieve kaartensite van de gemeente Amsterdam. Deze website bevat een groot aantal interactieve themakaarten en open geo-data vanuit de ruimtelijke sector. Je kunt de kaarten verkennen op thema's zoals duurzaamheid, historie & architectuur of verkeer. Voor studie en onderzoek zijn deze geografische datasets vrij beschikbaar. 

 

Data.amsterdam.nl

Dit is het data startpunt van de gemeente Amsterdam.  Deze data wordt door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente verzameld en verwerkt tot informatie. Je treft hier data en datasets over een talloze onderwerpen die relevant zijn voor de stad. Hier lees je ook meer over de bronnen van de website en het databeleid dat de gemeente hanteert. 

 

Onderzoek.amsterdam.nl

De afdeling (OIS) verzamelt veel statistische informatie over Amsterdam en voert daarnaast (opdracht)onderzoek uit. Verschillende databronnen worden hier gecombineerd: van registerdata tot enquêtedata tot kwalitatieve gesprekken. Dat levert verschillende onderzoeksresultaten op; van leerlingenprognoses, tot dashboards over toerisme of over wonen en leefbaarheid in Amsterdam. 

 

Open.amsterdam

Per mei 2022 is de Wet Openbare Overheid (Woo) van kracht gegaan. Deze wet regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hier kun je naar documenten zoeken die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. 

 

Data.overheid.nl

Ook op landelijk niveau wordt er veel data verzameld. Dit is het Nationale Dataportaal van de Nederlandse overheid. Op dit portaal vind je door de Nederlandse overheid beschikbaar gestelde data(sets), op het gebied van zorg, energie, verkeer, economie en nog veel meer. Ook kun je hier meer lezen over de impact die het gebruik van verschillende datasets hebben gehad.

 

Waar staat je gemeente

Dit dataplatform bundelt, bewerkt en presenteert data voor, van en over gemeenten en is toegankelijk voor iedereen. Hier vind je cijfers over alle Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Roadmap

Icon afbeelding: Roadmap