Artikel

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Factsheet over vier programmalijnen van NWA

Het ministerie van OCW belegde de uitvoering van het programma voor de Nationale Wetenschapsagenda bij NWO. Na de start van de NWA in 2018 zijn nieuwe, inter- en transdisciplinaire samenwerkingsverbanden gestimuleerd.

De NWA omvat vier programmalijnen: (1) Langjarig, inter- en transdisciplinair onderzoek op
NWA-routes door consortia (ORC), (2) Thematische calls op initiatief van vakdepartementen, (3) Netwerken en vernieuwing binnen de routes en (4) Wetenschapscommunicatie en outreach. In onderstaande factsheet worden deze programmalijnen kort toegelicht.

Doel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is met kennis een positieve, structurele bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact te zorgen. De NWA kwam tot stand door een innovatief proces, met de inbreng van zowel burgers als wetenschappers.

Bron: NWO | Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Media

Documenten