Artikel

Naar een stevig fundament voor beleidsonderzoek vervoer

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk

Leren is van alle tijden. Bij de aanleg van het Centraal Station van Amsterdam traden in 1885 verzakkingen op en waren er aanvullende maatregelen nodig om het fundament te verzwaren. Ook nu – 132 jaar later - proberen we in verkeerskundig onderzoek telkens te leren in de verschillende stadia van de beleidscyclus: ex-ante, ex-durante en ex-post.

In deze paper komen acht cases aan bod uit verschillende stadia waarin we -voor ons nieuwe methoden en technieken gebruiken. Bij deze projecten is de “Leidraad monitoring en evaluaties” van de gemeente Amsterdam toegepast. Dee lezer wordt meegenomen mee met onze innovatieve en vaak data-intensieve
onderzoeksvormen. Deze bleken vaak van grote toegevoegde waarde om antwoord te krijgen op belangrijke beleidsvraagstukken.

Auteurs
Jeroen Grooten, Gemeente Amsterdam
Bas Bussink, Gemeente Amsterdam

Afbeelding credits

Icon afbeelding: verkeer.jpg

Media

Documenten