Artikel

Stadsdeelfactsheets Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020

Gezondheid en welbevinden in 7 stadsdelenDe Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM) is een grootschalig gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder volwassenen en ouderen in Amsterdam. Het onderzoek wordt elke vier jaar gehouden in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Gemeenten moeten op de hoogte blijven van de gezondheid van hun inwoners vanuit de Wet publieke gezondheid. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeente en de GGD bij het opstellen van hun volksgezondheidsbeleid. In de vragenlijst staan vragen over onder andere:

ziekten, aandoeningen en lichamelijke beperkingen;
welbevinden, sociale contacten en mantelzorg;
leefomgeving, zoals woonsituatie en geluidshinder;
leefstijl, zoals roken, alcoholgebruik, voeding en bewegen.

Voor meer publicatie zie link website

Aanvullende informatie

Media

Documenten