Collectie (0)

Groenbeleid in Amsterdam

Amsterdam groeit en bloeit. Het geld dat het stadsbestuur ervoor uittrekt groeit daarom mee. Als erkenning voor de grote waarde die de groene stad heeft voor al zijn bewoners. En om uitdagingen als drukte, veranderende behoeften van de inwoners en klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.

Meer informatie

Amsterdam groeit en bloeit. Het geld dat het stadsbestuur ervoor uittrekt groeit daarom mee. Als erkenning voor de grote waarde die de groene stad heeft voor al zijn bewoners. En om uitdagingen als drukte, veranderende behoeften van de inwoners en klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.

Wonen, werken en verblijven

Amsterdam is een van de groenste steden van Europa. Maar veranderende leefgewoonten, de groei en drukte van de stad en klimaatverandering, vragen om een nieuwe invulling van het groen in de stad. Het vele groen dat er al is, krijgt er nieuwe functies bij voor ontspanning, om in te werken, af te spreken, te sporten, te spelen, om iets te vieren, of om voedsel te verbouwen en over voedsel te leren.

Groen beleid

In de Omgevingsvisie 2050 staat de strategie van het stadsbestuur voor groen. De Hoofdgroenstructuur (HGS) geeft de minimaal benodigde hoeveelheid groen aan die Amsterdam wil behouden en beschermen.

Groenvisie 2020 - 2050

De gemeente Amsterdam heeft een stedelijke groenvisie gemaakt. In de Groenvisie, een leefbare stad voor mens en dier 2020 - 2050 (PDF, 20 MB) schetsen we een beeld van Amsterdam als groene stad en hoe we tussen nu en 2050 Amsterdam verder gaan vergroenen.

Stadsparken

Stadsparken zijn de gemeenschappelijke tuinen van de stad. Hier komt iedereen: bewoners en toeristen, oud en jong. Het bezoek aan stadsparken is de afgelopen jaren enorm toegenomen, evenals de activiteiten. Dat vraagt om investeringen en het zoeken naar de juiste balans in de stad.

De belangrijkste doelen zijn:

 • Spreiding van de bezoekersdruk
  Door minder gebruikte stadsparken beter en aantrekkelijker te maken. Zoals recent in het Rembrandtpark waar bijvoorbeeld horeca is toegevoegd.
 • Onderhoud en kwaliteit
  Beter inrichten van de stadsparken op natte omstandigheden in combinatie met intensief gebruik.

Het Amsterdamse Bos

Een speciale plek is ingeruimd voor het Amsterdamse Bos, als  unieke combinatie van park, bos, water en natuur. Uniek is ook de grootte van 1000 hectare; 22 keer zo groot als het Vondelpark en 3 maal zo groot als Central Park in New York. Daardoor biedt het stadsbos veel ruimte aan stedelijke, groene en sportieve recreatie. En is het een ideale  omgeving om de doelen uit de Structuurvisie 2040 in praktijk te brengen.

Lees ook Volg het beleid: bos

Klimaatbestendigheid en biodiversiteit

Het klimaat verandert. Het regent vaker harder en dat kan de stad niet aan. Om daar verandering in te brengen moet Amsterdam in 2050 zoveel mogelijk klimaatbestendig zijn. Het groen in de stad speelt hierbij een belangrijke rol. Groene daken zorgen bijvoorbeeld voor een betere opname van het regenwater en dat vertraagt de waterafvoer richting de straat. Zodanig dat de riolering de toename beter aan kan. Daarnaast heeft groen een verkoelende werking door verdamping bij extreme hitte.

We omschrijven de volgende ambities voor klimaatbestendigheid en meer biodiversiteit:

 • Meer opvang van regenwater door vergroening.
  Onder meer op bedrijventerreinen, parkeervakken en snelwegen.
 • Beschermen van gezonde bomen.
  Onder meer via de Bomenverordening
 • Meer biodiversiteit.
  Bijvoorbeeld door ecologische verbindingen te maken.
 • Natuurvriendelijker maken van gebouwen.
  Zodat onder meer vogels makkelijker kunnen nestelen.

Groen in de buurt

Steeds meer Amsterdammers maken gebruik van groen in hun buurt. Het heeft een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor buurtbewoners en zorgt ervoor dat mensen meer bewegen. Daarnaast ziet de gemeente graag dat mensen zelf aan de slag gaan met groen. En geeft waar mogelijk subsidie. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een geveltuin, groene slinger in uw smalle straat, groene muur, of daktuin, om groenten te verbouwen of de buurt te vergroenen.

Lees meer over de mogelijkheden om uw buurt te vergroenen op de pagina Groene stad

In de huidige bestuursperiode zorgt de gemeente voor:

 • Voorzieningen in het groen gericht op sporten en bewegen
  Denk aan goede wandel-, hardloop-, fiets- en skeelerroutes.
 • Uitdagende groene omgeving voor kinderen
  Onder meer door stenige schoolpleinen groener te maken.
 • Meer en beter groen in de buurt
  Bijvoorbeeld door de aanleg van geveltuintjes of postzegelparken.
 • Stadslandbouw & groene buurtinitiatieven
  Het ondersteunen van samenwerking en groene initiatieven uit de stad.

Verbindingen en toegankelijkheid

Een aantal parken en groengebieden in de stad worden intensief gebruikt, maar andere gebieden blijven juist achter. Omdat de inrichting niet aansluit bij de wensen van de bewoners of omdat ze slecht bereikbaar zijn. Door het groen in en om de stad beter te verbinden en toegankelijk te maken voor een breder publiek, zal het gebruik toenemen. Denk aan sportparken die ook buiten de reguliere openingstijden toegankelijk zijn. Of schoolwerktuinen die een cursus duurzaam tuinieren aanbieden aan buurtbewoners. De gemeente ondersteunt waar mogelijk via het voeren van gesprekken en het maken van afspraken met de betrokken partijen.

Door aantrekkelijke, veilige routes naar het groen stijgen de bezoekersaantallen. En goede verbindingen dragen bij aan het spreiden van de druk. Denk aan een verbinding tussen het Vondelpark en het Rembrandtpark. Of een regionaal netwerk van fietspaden om groen- en watergebieden in de stad met elkaar te verbinden en knelpunten op te lossen.

Zie ook

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: vondelpark_960x415.jpg

Icon afbeelding: vondelpark_960x415.jpg

Sorteren op: