Collectie (7)

Klimaat en Duurzaamheid

De toenemende urgentie van de klimaatcrisis vraagt nieuwe inzichten vanuit verschillende disciplines.

In deze collectie vindt u verschillende ontwikkelingen, onderzoeken en initiatieven die vanuit verschillende perspectieven betrekking hebben op klimaat en duurzaamheid.

Meer informatie

De boodschap van het IPCC-rapport uit 2022 over Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability is duidelijk. Klimaatverandering  brengt  nu al grote risico’s met zich mee. Deze urgentie is steeds voelbaarder. De KNAW houdt maandelijks een webinar met wetenschappelijke inzichten uit een breed palet aan wetenschapsgebieden. Ook wordt er in de Amsterdamse kennisinstellingen en de gemeente volop aandacht besteed aan klimaat, ecologie en adaptie. Het Resilio project laat zien dat (interdisciplinaire) samenwerking duurzame verandering mogelijk maakt. 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Climate_change_pillars.jpg

Icon afbeelding: etf-investment-guide-theme-climate-change.jpg

Sorteren op: