Artikel

Ontwikkelkader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Het elektriciteitsnet van Amsterdam moet de komende decennia aanzienlijk worden verzwaard.
Dat vraagt ingrijpende aanpassingen: op 23 locaties worden 29 nieuwe onderstations aangelegd,
met bijbehorende kabelverbindingen. En ook 12 bestaande onderstations worden ingrijpend
verzwaard. Hoe, waar en wanneer de aanpassingen kunnen plaatsvinden, staat beschreven in dit
‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Gemma Nust, g.nust@amsterdam.nl Ruimte en
Duurzaamheid, Roy Berents, r.berents@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Gemeente Amsterdam: Gemma Nust g.nust@amsterdam.nl
Roy Berents r.berents@amsterdam.nl
Liander: Sefanja Slot sefanja.slot@alliander.com
TenneT: Chantal ter Braak chantal.ter.braak@tennet.eu

Aanvullende informatie

Media

Documenten