Artikel

CDKM Amsterdam 2020: Onderzoek Kennisalliantie Eenzaamheid Nieuw-West

Bouwen aan een duurzame samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties

Dit onderzoek betrof de ontwikkeling en evaluatie van werkvormen en werkingsmechanismen voor de duurzame samenwerking tussen WO, HBO en maatschappelijke organisaties in het kader van maatschappelijk betrokken onderwijs. Hiervoor is een bestaande samenwerking gedurende een jaar actief gevolgd en verder ontwikkeld. Aangezien dit onderzoek een samenwerking is tussen de Vrije Universiteit (VU), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en VoorUit is er een bestaande samenwerking gekozen waar deze partners zich aan hebben gecommitteerd: de Kennisalliantie Eenzaamheid Nieuw-West. Uit het onderzoek blijkt dat er voor de duurzame samenwerking tussen WO, HBO en maatschappelijke organisaties veel potentie voor succes is door de hoge energie, interesse en motivatie onder de betrokken deelnemers om kennis te delen en met elkaar te verbinden. Maar dit onderzoek laat ook zien dat hiervoor een aantal aandachtspunten van belang zijn om dit middels maatschappelijk betrokken onderwijs te bewerkstelligen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door M. Visser (VU), B. Bijlstra (HvA), F. Wijnands (VoorUit), R. Andeweg (HvA), C. Pittens (VU) en M. Zweekhorst (VU) in het kader van Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken. 

Afbeelding credits

Header afbeelding: samen.jpg

Icon afbeelding: samen.jpg

Media

Documenten